එජාපය 1ට බහී! 2020 Parliament Election Results (Projected) – ආසන 225 බෙදීයන ආකාරය (UPDATE – 2) 10PM

එජාපය 1ට බහී!  2020 Parliament Election Results (Projected) - ආසන 225 බෙදීයන ආකාරය (UPDATE - 2) 10PM
එජාපයට ජාතික ලැයිස්තු ආසනයක් පමණයි!
අතීත දත්ත සහ වර්තමාන ප්‍රවණතා අධ්‍යයනය මත පදනම්ව ප්‍රක්ෂේපණය කරන ලද ප්‍රතිපල මාලාවේ සමස්ත ප්‍රතිපලය……..

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, සමගි බලවේගය, එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ජාතික ජන බලවේගය, පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය, දෙමළ ජාතික සන්ධානය, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය යන ප්‍රධාන පක්ෂ පිළිබඳ විශ්ලේෂණයකි.

Parliamentary Election Results 2020 (Projected) – All Island results

Analysis of political parties in a series of projected results based on past data and current trend studies …………

An analysis of the Sri Lanka People’s Front (SLPP), Samagi Jana Balawegaya (SJB), United National Party (UNP) and Jathika Jana Balawegaya (JJB), Frontline Socialist Party (FSP), Tamil National Alliance (TNA), Sri Lanka Freedom Party SLFP) and the Eelam People’s Democratic Party (EPDP).


source

Recommended For You

About the Author: Election2020

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *